O klubu


Ideja je zorela in konec meseca oktobra 2005 je bil na Ravnah na Koroškem ustanovljen Kolesarski klub. Vrsto let smo delovali v različnih organizacijskih, odborih, imeli svoje poglede in ideje, katere bomo poizkušali uresničiti v novem klubu

Deloval bo na športnem, rekreativnem in tekmovalnem področju kolesarstva.

Njegov osnovni namen je povezati interese tistih, ki jim kolo v vseh svojih različicah pomeni sredstvo rekreacije oz. preživljanja prostega časa, kot tiste, ki se spogledujejo s kolesarjenjem kot tekmovalnim športom.
Kolesarski klub Ravne na Koroškem je bil ustanovljen 28.10.2005,
na DTK-ju – Ravne na Koroškem

Pobudo za ustanovitev kluba je dal Danilo GOLOB, poleg pa so bili ustanovitelji še Samo ŠTEHARNIK, Miran KLANČNIK in Jure POTOČNIK

Danilo Golob je bil tudi prvi predsednik kluba, kasneje so to bili še Danijel Tancer, Simon Došen in zdajšnji Primož Gams

Kako je padla ideja za ustanovitev kluba ?
Danilo pravi,
” videl sem, da je bil v tistem obdobju izreden porast kolesarjev, ki so jih gnale iste ideje kot mene. Smisel nas je bilo povezati, saj bi tako bilo še lepše. Malo pa sem se oziral za mladimi, da bi jih navdušili resnejše delo – trening in tekmovanje”V

Pa še zanimivost ob ustanovitvi kluba: Da bi takrat privabili čim več novih članov tega plemena, smo se odločili, da ob vstopu v klub (s plačano članarino) dobi vsak za polovično ceno kolesarski dres. Prvo in drugo leto je bilo kar zajetno število članov, potem pa se je to zmanjšalo za okoli 30%. So pa ostali trije mladi perspektivni tekmovalci