Kolesarski klub vpisuje nove člane

MTB Kolesarska šola

Kolesarski klub Ravne na Koroškem vpisuje nove člane v program MTB kolesarska šola 2020/2021. Dečki in deklice stari od 9 do 11 let bodo vključeni v novo skupino in bodo delali po programu kolesarske šole.


Program dela pri mlajših temelji na širšem osvajanju motoričnih znanj in ni ozko usmerjen samo v kolesarstvo. S treningi želimo omogočiti otrokom optimalen gibalni razvoj s privzgajanjem kolesarstva kot enega izmed načinov preživljanja prostega časa v otroštvu in življenju nasploh. Velik poudarek je na osvajanju osnovne kolesarske tehnike skozi igro.
S treningi pričnemo naslednji teden, potekali pa bodo dvakrat na teden po eno uro. V zimskih mesecih bomo enkrat na teden v telovadnici in enkrat zunaj.
Prijave na elektronski naslov: kolesarskiklubravne@gmail.com
Zaradi kakovostne in varne vadbe je število mest omejeno!

Lepo povabljeni